I behov av professionell trädfällning i Malmö?

advertorial

Även om det alltid är tråkigt att behöva fälla ett gammalt och vackert träd så kan det dessvärre bli nödvändigt att göra det. En vanlig orsak till det är om trädet angripits av olika sjukdomar som ger upphov till röta. Är trädet i väldigt dåligt skick så finns det helt enkelt ingen annan utväg än att fälla det. Det är dock aldrig en bra idé att själv fälla trädet om det inte finns erfarenhet av det sedan tidigare, utan det säkraste är att anlita en professionell firma som arbetar med trädfällning. 

Säker trädfällning i Malmö

Malmö är en stad med väldigt många vackra träd som bland annat finns i parker och på privata tomter. Ska något av dessa träd fällas så är det väldigt viktigt att det görs korrekt, eftersom det annars kan skada miljön runt omkring eller utgöra en risk för parkbesökare. Alias Arborist kan hjälpa till med fällning av både stora och små träd i Malmö.

trädfällning Malmö

De erbjuder sektionsfällning, markfällning eller fällning via skylift och väljer den bästa och säkraste metoden utifrån de förutsättningar som finns. Det är dock vanligast att de använder sig av metoden som kallas sektionsfällning som innebär att trädet avverkas i delar för att sedan firas ned till marken. Mer information finns på https://www.aliasarborist.se/traedfaellning/traedfaellning-malmoe.

Varför ska du inte fälla trädet själv?

Att arbeta uppe i träd med motorsåg, vilket många gånger krävs när ett träd ska fällas, är mycket farligt och bör inte göras utan rätt kunskap och utrustning. Det är alltid säkrast att anlita experter inom området. Förutom att det finns stor risk för personskada på den som försöker fälla ett träd utan erfarenhet så kan okunskapen även leda till skador på sådant som befinner sig nedanför trädet som ska fällas. 

Alias Arborist AB har den nödvändiga kompetens som krävs för att de ska kunna utföra trädfällning på det säkraste sättet.