Gör mögeltest som visar om det finns skadligt svartmögel i hemmet

Svartmögel är något som ofta uppstår i bostäder som har hög luftfuktighet. Eftersom svartmögel trivs bäst i fuktiga miljöer så kan man oftast hitta det på vindar, i källare eller i våtrum. Fukt kan även uppstå till följd av en vattenskada så det är väldigt viktigt att åtgärda ett sådant problem så snart det upptäckts för att undvika mer besvär i form av mögel och röta. 

Hur upptäcker man svartmögel?

Det finns svartmögel som syns i form av svarta eller mörka fläckar på ytor i hemmet, men det finns också svartmögel som döljer sig bakom väggar och paneler. Det dolda svartmöglet kan vara svårare att upptäcka eftersom det inte syns men det kan märkas genom att boende i hushållet får symtom som exempelvis astmatiska besvär och allergier. Det kan även kännas genom att det börjar lukta unket. 

Hur vet man säkert om det är svartmögel?

Har man upptäckt fläckar, känt mögellukt eller upplevt symtom så kan det vara bra att beställa hem ett test för att säkerställa om det är svartmögel eller inte. Det är viktigt att ta reda på vad är för att kunna åtgärda problemet så snart som möjligt. Är möglet synligt gör man ett yttest och är det dolt så gör man ett lufttest (ett lufttest fungerar även på synligt mögel). På mögel-test.se hittar man olika gör-det-själv tester som gör det möjligt att kontrollera om man drabbats av svartmögel.  

Gör hemmet oattraktivt för svartmögel

Det allra bästa är dock att förhindra mögel från att uppstå överhuvudtaget. Det finns några saker man kan tänka på som kan minimera risken för att svartmögel får fäste i hemmet. Först och främst så är det viktigt att vädra bostaden dagligen och alltid använda fläkten vid matlagning. Häng inte tvätt på tork inomhus och vädra ur badrummet noga efter varje dusch. Man bör även se till att ventilationssystemet är fullgott och fungerar som det ska.