Brandtätning är en ny “Kajan special”

Ingen skam ska falla på dig om allt du har lärt dig om bränder har sin källa i Kaj-Åke “Kajan” Hanssons utbildning i “Hipp Hipp!”. Kajan var en klassisk karaktär i den så uppskattade humorserien på SVT i början av 2000-talet. Han var brandmannen som skulle utbilda en ny grupp deltidsbrandmän, och gjorde det på sitt väldigt unika och klumpiga sätt. 

Om du lyssnat på Kajans ord vet du också att det farliga är egentligen inte elden, utan det är röken. Så sade Kajan och visualiserade det så otroligt pedagogiskt genom att tända en tändsticka och blåsa ut elden så fort han sade “röken”. Kajan har dessutom en poäng. När det brinner är det ofta just röken som dödar människor snarare än lågorna.  

Anledningen är att röken gör det både svårt att andas och att se. Den gör det svårare för dig att hitta ut. Det är inte ovanligt att människor svimmar av den farliga röken och därför inte kommer ut ur en brinnande byggnad. Istället brinner de inne efter att ha däckats av röken. 

Räddar liv 

Det finns ett sätt att åtminstone minska spridningen av elden i byggnader om det börjar brinna. Det är inte det som kallas Kajan special, det är som alla vet en kanelbulle och en Plopp, utan en annan speciallösning. En speciallösning som kallas brandtätning. 

Med brandtätning tar du det säkra före det osäkra. Har det installerats brandtätning i en byggnad kan man minska riskerna för att en eld som börjar i ett rum tar sig till ett annat och snart hela huset. 

Det minskar också spridningen av röken, och underlättar för människor att hinna ut i tid. Du förstår alltså att brandtätning räddar liv. Ingen ska behöva brinna inne. Det är ett fruktansvärt sätt att dö på. Förebygg vad du kan och installera brandtätning i alla lokaler du vistas i.