Helig asylrätt i Göteborg

I augusti 2021 intog talibanerna Kabul i Afghanistan. Det satte skräck i många afghaner som flydde hals över huvud från landet. En del av de som lyckades fly från Afghanistan skulle kunna hamna i Sverige. Mer specifikt i Göteborg. I Göteborg skulle de kunna söka asyl. Det hade inneburit ett skydd i Sverige från att bli tillbakaskickad till en säker död i landet man har flytt från. Men bevisbördan för att visa att du är så förföljd, som du påstår, ligger på dig. 

Det kan tyckas vara orättvist. När man har flytt över två kontinenter och äntligen tror att man hamnat i säkerhet sitter det någon på Migrationsverket och har anledning att tro att du hittar på alltihop. Det är dessutom inte speciellt lätt att tala för sig, ny som man är i landet. Då ska man ha en advokat vid sin sida. En advokat som har varit med förr och kan allt man behöver veta om asylrätt i Göteborg.  

 

Chans till asyl med en advokat

Alla har rätt att söka asyl. Det är hela poängen. Asylrätten är helig på det sättet. Men att söka asyl innebär förstås inte detsamma som att bli beviljad asyl. Du måste anses ha skäl för att stanna i landet. Skäl som att du till exempel är förföljd i ditt hemland och det är förenat med livsfara att återvända. Det kommer troligtvis din advokat att argumentera för när han eller hon för din talan för Migrationsverket.  

Advokaten hjälper dig att bygga upp ett “case”. Ett fall där ni hjälps åt att måla en bild för myndigheterna hur situationen egentligen ser ut för dig i hemlandet, varför det är otänkbart att du skulle kunna återvända och varför du därför också måste få stanna i Göteborg. Lagen är knepig och mycket talar emot dig. Men du har en bättre chans tillsammans med en advokat.