Helig asylrätt i Göteborg

I augusti 2021 intog talibanerna Kabul i Afghanistan. Det satte skräck i många afghaner som flydde hals över huvud från landet. En del av de som lyckades fly från Afghanistan skulle kunna hamna i Sverige. Mer specifikt i Göteborg. I Göteborg skulle de kunna söka asyl. Det hade inneburit ett skydd i Sverige från att bli tillbakaskickad till en säker död i landet man har flytt från. Men bevisbördan för att visa att du är så förföljd, som du påstår, ligger på dig. 

Det kan tyckas vara orättvist. När man har flytt över två kontinenter och äntligen tror att man hamnat i säkerhet sitter det någon på Migrationsverket och har anledning att tro att du hittar på alltihop. Det är dessutom inte speciellt lätt att tala för sig, ny som man är i landet. Då ska man ha en advokat vid sin sida. En advokat som har varit med förr och kan allt man behöver veta om asylrätt i Göteborg.  

 

Chans till asyl med en advokat

Alla har rätt att söka asyl. Det är hela poängen. Asylrätten är helig på det sättet. Men att söka asyl innebär förstås inte detsamma som att bli beviljad asyl. Du måste anses ha skäl för att stanna i landet. Skäl som att du till exempel är förföljd i ditt hemland och det är förenat med livsfara att återvända. Det kommer troligtvis din advokat att argumentera för när han eller hon för din talan för Migrationsverket.  

Advokaten hjälper dig att bygga upp ett “case”. Ett fall där ni hjälps åt att måla en bild för myndigheterna hur situationen egentligen ser ut för dig i hemlandet, varför det är otänkbart att du skulle kunna återvända och varför du därför också måste få stanna i Göteborg. Lagen är knepig och mycket talar emot dig. Men du har en bättre chans tillsammans med en advokat. 

Advokater i Göteborg

Att Göteborg är en av de städer med flest advokater är kanske inte något som överraskar. Staden är i stort stort behov av rättslig hjälp. Det gäller även Stockholm och Malmö. Att hitta en Advokat i Göteborg behöver med andra ord inte vara särskilt tidskrävande eller svårt. Det finns spekulationer kring det höga antalet advokater i svenska storstäder, speciellt de som jobbar i privat regi. Trenden visar att det inte alltid finns tillräckligt med fall åt alla. Det kan i vissa fall skapa konkurrens byråer emellan. Som sagt är det endast spekulationer, inget som är bekräftat helt och hållet. 

 

Bra advokat eller dålig advokat

Som i varje yrke finns det både bra och mindre bra advokater. Vad visar att en advokat är duktig på sitt jobb? Ofta kan man få en indikator på antalet nöjda kunder. Den regeln kan lätt appliceras på de flesta yrkesverksamma. Om ordet sprider sig att en advokat är bra och har hjälpt många klienter, är det ofta ett tydligt bevis på dennes kompetens. En bra advokat visar sympati och är lyhörd gentemot alla sina kunder. Två egenskaper kombinerat med erfarenhet och breda kunskaper om lagar och praxis är en bra start. Regelverken ändras ständigt vilket kräver att en advokat måste hålla sig uppdaterad.

 

 

Ett arvode varierar

En viktig faktor är arvodet. Vad kommer konsultationer och rättslig hjälp att kosta? Här varierar det relativt mycket och beror på advokatbyrå och fall. Exempelvis kostar det mindre att skriva ett testamente, jämfört med att hantera ett brottmål. Om man är i behov av rättslig hjälp måste man tänka på att hitta en advokat som man har förtroende för. Det kan vara svårt beroende på vad man behöver hjälp med, och var man befinner sig. Starta med att be om en konsultation, för att se om man får förtroende för advokaten. Be sedan om ett kostnadsförslag.