Advokater i Göteborg

Att Göteborg är en av de städer med flest advokater är kanske inte något som överraskar. Staden är i stort stort behov av rättslig hjälp. Det gäller även Stockholm och Malmö. Att hitta en Advokat i Göteborg behöver med andra ord inte vara särskilt tidskrävande eller svårt. Det finns spekulationer kring det höga antalet advokater i svenska storstäder, speciellt de som jobbar i privat regi. Trenden visar att det inte alltid finns tillräckligt med fall åt alla. Det kan i vissa fall skapa konkurrens byråer emellan. Som sagt är det endast spekulationer, inget som är bekräftat helt och hållet. 

 

Bra advokat eller dålig advokat

Som i varje yrke finns det både bra och mindre bra advokater. Vad visar att en advokat är duktig på sitt jobb? Ofta kan man få en indikator på antalet nöjda kunder. Den regeln kan lätt appliceras på de flesta yrkesverksamma. Om ordet sprider sig att en advokat är bra och har hjälpt många klienter, är det ofta ett tydligt bevis på dennes kompetens. En bra advokat visar sympati och är lyhörd gentemot alla sina kunder. Två egenskaper kombinerat med erfarenhet och breda kunskaper om lagar och praxis är en bra start. Regelverken ändras ständigt vilket kräver att en advokat måste hålla sig uppdaterad.

 

 

Ett arvode varierar

En viktig faktor är arvodet. Vad kommer konsultationer och rättslig hjälp att kosta? Här varierar det relativt mycket och beror på advokatbyrå och fall. Exempelvis kostar det mindre att skriva ett testamente, jämfört med att hantera ett brottmål. Om man är i behov av rättslig hjälp måste man tänka på att hitta en advokat som man har förtroende för. Det kan vara svårt beroende på vad man behöver hjälp med, och var man befinner sig. Starta med att be om en konsultation, för att se om man får förtroende för advokaten. Be sedan om ett kostnadsförslag.