Vikten av städning

Vikten av städning

Ett stengolv är något av det tåligaste och snyggaste golv du kan välja att ha. För dig som fastighetsägare är det en stor investering med golv och vad du väljer ger konsekvenser för lång tid framöver. Idag finns ett nästan oändligt antal alternativ, alltifrån sten till olika typer av plastmaterial eller varierande typer och kvaliteter av trä. Handlar det om ditt hem vill du antagligen fundera över om materialet du valt fungerar tillsammans med golvvärme. Oavsett vad du nu väljer landar vi i det faktum att det golv du valt behöver vårdas, underhållas, skötas och städas. För detta krävs lite kunskap.

 

Olika typer av stengolv

När det gäller stengolv indelas de efter tre olika huvudsakliga typer av sten – granit, marmor/kalksten och skiffer. Beroende på detta och på hur de är behandlade krävs olika städmetoder. Vissa metoder skapar nämligen halka och det är något som till varje pris behöver undvikas. För samtliga stentyper brukar man påbörja städprocessen med torrengöring. Sedan fortsätter man med den typ av rengöringsmedel som rekommenderas för just den sortens sten. Det generella rådet är att inga stengolv ska städas med sura medel. Tål stentypen surt så är det ändå troligt att inte fogmedlet gör det!

Hjälp av proffs med städningen

För dig som behöver sköta större ytor med stengolv i offentlig miljö gives inget alternativ utan du behöver professionell hjälp. Det är oerhört viktigt att det företag du anlitar är kunniga och kan materialen och hur de behandlas utan att bli hala. De kostnader, i form av personskador och eventuella byten av golv som okunnighet kan orsaka vill du inte behöva handskas med! Rätt val ger trygghet och långlivade golv och ett vackert och korrekt resultat. När du söker stengolvvård i nyköping har du ett intressant och kompetent företag att kontakta. Snyggt, säkert och rent golv blir det garanterade resultatet!