Skyddsanordningar för säkert arbete

Skyddsanordningar för säkert arbete

Varje år utförs mängder av arbeten på svenska vägar. Det är allt från jobb som tar en dag till arbeten som kan ta månader att färdigställa. Att arbeta på vägen är ett väldigt utsatt jobb, man befinner sig på en plats där många fordon rör sig och allt för ofta kör de alldeles för fort trots skyltningar om låg hastighet. Som tur är finns det flera sätt att skydda vägarbetare mot dessa fordon. Några av alternativen som finns för att skydda sina anställda är:

TMA – Energiupptagande påkörningsskydd (Truck Mounted Attenuator) är ett mobilt påkörningsskydd. TMA fordon används för att skydda arbetaren vid tillfälliga vägarbeten. I vanligaste fall avser TMA en TMA-bil, ibland kallad “skyddsbil” där påkörningsskyddet är monterat baktill på ett tyngre fordon och som därmed används vid arbete på väg som ett förstärkt skydd för personal.

Trafikbuffert – Består av tre staplar och kräver en buffertzon för att fungera. (Buffertzon = Hastigheten/2+10) Det vill säga på en väg med verklig fart om 50 kilometer i timmen behövs 35 meter buffertzon.

Skyddsbarriärer – Det finns skyddsbarriärer i tung betong för att fånga upp påkörande fordon samt lättare betongbarriärer som används mer för att leda om trafik. 

Dessa skydd är inte bara för arbetarna utan även för trafikanter som rör sig på området. Exempelvis finns det även så kallade TA-balkar som man kan sätta upp för att förhindra att gående och cyklister hamnar inne på arbetsplatsen. 

Behöver du hyra skyddsanordningar i Stockholm så kan du vända dig till Halleskogs och Hanssons Rental AB. De erbjuder samtliga av dessa skyddsanordningar samt skyltar och övriga tjänster som kan behövas vid arbete på eller nära väg. De har lång erfarenhet och kan hjälpa till med vad just du behöver till din arbetsplats. De lyssnar alltid till kundens behov och man kan fritt välja vilken eller vilka tjänster och produkter man behöver hjälp med.