Utföra trädfällning i Malmö på rätt sätt

editorial

Naturen finns där för människor och djur för att alla ska må bra. Men för att det ska kunna vara så, behöver också naturen få hjälp ibland. Kanske är då inte den första tanken att ta bort träd, men det kan vara det allra bästa. Trädet kan vara skadat, sjukt eller en risk för dess omgivning.

När det utförs trädfällning i Malmö undersöks trädet noga för att göra rätt värdering av vad som behöver göras. Detta företag erbjuder sektionsfällning, markfällning eller via skylift. Det vanligaste är sektionsfällning och det innebär att trädet avverkas i delar och firas ned till marken bit för bit.

Rätt beskärning

För att ett träd ska kunna växa sig stort och vackert kan det ibland behöva hjälp med beskärning. Det kan vara på grund av skador som orsakats av väder och vind. Vissa gånger är det i stället för att träden har vuxit sig så stora att solens strålar inte når fram.

Det kan också vara så att det utförs trädfällning i Malmö med omnejd för att beskära grenar över de ytor som människan skapat. Som trädgårdsgränser, växthus eller cykelvägar. Då är det viktigt att se till att ingen blir skadad men att trädets funktionalitet fortfarande bibehålls.

 

trädfällning Malmö

Fler tillval av tjänster

Efter att en expert gjort en värdering och trädfällning i Malmö har skett hjälper de till med efterarbete också.
– Stubbfräsning av stubben görs ner till cirka 15 cm under marken, för att det åter ska kunna planteras, anläggas gräsmatta eller läggas sten på platsen. Flisen kan forslas bort eller lämnas kvar.
– Bortforsling av växtmaterial, det är ofta billigast att transportera och deponera på miljöstation.
– Plantering, nyplantering, minimerar risker för misslyckad plantering och dålig tillväxt på träden.
– Flisning av grenar är ett kostnadseffektivt sätt att hantera mindre mängder växtmaterial.
– Mobilt sågverk kan såga plankor på plats enligt mått.