Rengöra avloppsstammen med spolning

När en kran börjar läcka eller ett avlopp rinner ut dåligt så kan det vara en stor stressfaktor i dagens samhälle. Det är lätt att glömma bort hur bra man har det med all rördragning som förser bostäderna med både vatten in och avlopp ut.

Så nästa gång det händer kan man passa på att fundera över hur det var när man fick knacka hål i isen på vintern för att kunna få tag i dricksvatten. Och när man fick ducka på vägen till affären för att inte få en hink med diskvatten i huvudet från en boende längre upp.  

 

Stopp i rören

Vatten, avlopp och el är de tre viktigaste funktionerna i dagens bostäder. Där elen också ofta är det som står för uppvärmningen. Dagarna flyter gärna på i sin lugna lunk eftersom det sällan sker några problem med något av de tre. Men det behövs inte mer än att man åker till sydligare breddgrader eller till och med till sin sommarstuga, för att man ska få se hur det kan vara.

Om man exempelvis inte har isolerat vattenrören ordentligt och vattnet blir stående så kan det göra stor skada. Vatten som fryser expanderar och kan därmed spräcka rören. Och detsamma kan ske med avloppsrören som kan frysa sönder om inte också de är ordentligt installerade och omhändertagna.

 

 

Vatten som smörjer

Liksom vatten är en förutsättning för livet i sig så är det även något som påverkar vår hälsa. Om man dricker för lite så mår inte kroppen bra. Det kan orsaka yrsel, förstoppning, huvudvärk och en mängd andra mer eller mindre allvarliga problem.

Samma gäller vatten i avloppsrör och vattenrör. Det behövs ett bra och regelbundet flöde för att rören ska må bra. Men ibland kan det behövas lite mer än så. Stamspolning behövs då och då för att rengöra avloppsrören och avlägsna skräp.