Användbara modulsystem

Det finns många tillfällen då det råder brist på lokaler, det kan vara akut eller något som är planerat sedan länge. Det går att hyra eller köpa portabla moduler som är lätta att sätta upp och ta bort när de inte längre behövs. Lokalbrist kan uppstå inom vård och omsorg, skola, kontor, när det gäller boende eller vid andra tillfällen. Det går att bygga i flera våningar och det kan handla om både små och stora projekt.

Det är aldrig bra när det är brist på utrymme, det kan vara alldeles för trångt i befintliga lokaler som exempelvis i skolan. För allas välmående så är det bästa att göra mer plats åt elever och personal. 

 

 

Användningsområden

Det finns alla möjliga situationer då det plötsligt råder brist på en lokal under en kortare period. Att då ha möjligheten att hyra lite extra plats så länge du vill är toppen, med ett modulsystem kan du enkelt göra det. Utöver de vanligaste typerna av flyttbara lokaler så kan det handla om klubbhus, lager, boenden eller andra lokaler. Det spelar ingen roll vad du behöver lokalen till, det finns någonting för alla tillfällen.

Ibland så ska ett sjukhus renoveras, då behövs det tillfälliga lokaler under tiden. Det är nödvändigt för att vården ska kunna fortgå med samma goda kvalitet under renoveringen och då finns det hjälp för det. Tillfälliga vårdlokaler ställer höga krav och det kan behövas specifika medicinska utrustningar, och patienter och personal behöver hög säkerhet och komfort. Dessa lokaler skräddarsys efter vad den aktuella vårdavdelningen behöver. 

Det finns även boendemoduler och på dessa moduler ställs det särskilda krav, då människor ska bo och sova där. De byggs med brandskydd för att skydda ifall olyckan är framme. Det kan handla om patientboende, flyktingboende eller om det råder bostadsbrist vid något tillfälle och det behöver lösas under en kortare period.