Minireningsverk till fritidshus

advertorial

Din familj har länge längtat efter att kunna köpa ett fritidshus i ett skärgårdsområde. En plats där barn och barnbarn kan njuta av livet under sommaren. När du och din partner går i pension kan huset till och med utvecklas till ett permanent boende. Äntligen har ni hittat en tomt till salu. På tomten finns redan en borrad brunn så att vattenförsörjningen är säkrad. Men det finns inget kommunalt avloppsnät. Det går att installera en trekammarbrunn för att avskilja slam från avloppsvattnet, men det blir svårt att åstadkomma en efterföljande infiltrationsanläggning. Den senare kan sätta igen och risken är stor att det kommer att lukta illa. Inte bra för sommaridyllen!

Familjens yngre medlemmar är inte bara miljömedvetna. De vill också kunna duscha, tvätta och kunna gå på en vanlig vattentoalett. Torrdass känns lite väl obekvämt och exotiskt. Du bestämmer dig för att finna en lösning som förenar bekvämlighet och miljövänlighet.

 

Minireningsverk

 

Den miljömedvetne väljer minireningsverk

Avlopp från fritidshus och sommarstugor som inte har kommunalt avlopp kallas för enskilt avlopp. I Sverige finns åtskilliga sådana, vilket ställer till problem för naturen. Bristande avloppsrening leder till att närsalter som fosfor och kväve övergöder bäckar, åar och hav. Alla känner idag till algblomning i Östersjön, vilken är ett resultat av övergödning. Enskilda avlopp släpper också ut ämnen som kräver syre för att brytas ner. Det leder i sin tur till syrebrist i havet och leder till döda sjöbottnar.

Om du tänker bygga ett fritidshus i glesbygd och vill vara miljösmart, kan du investera i ett minireningsverk. Sök på https://www.augustsverige.se/minireningsverk/ så hittar du detaljer om denna typ av reningsverk.

De kommunala reningsverk som finns i tätorter renar kväve, fosfor och BOD (syreförbrukande ämnen) till mer än 99,5 procent. Minireningsverk är inte lika effektiva, men uppfyller mer än väl myndigheternas miljökrav. Exempelvis reducerar de upp till 90 procent av fosfor och syreförbrukande ämnen.