LED belysning är en bra investering i hemmet

Rätt belysning i hemmet är viktigt för att man ska kunna få ut så mycket som möjligt av sin bostad. Med rätt belysning räknas allt från att välja armaturer och lampor som placeras på de platser där de bäst behövs, till att tänka på vad som kan sänka strömförbrukningen. Vilken belysning som passar bäst i hemmet har mycket att göra med planlösning, behov samt hur man använder bostaden och vill att den ska kännas. När det kommer till att hålla nere strömförbrukningen så finns det en enkel lösning, använd LED lampor. 

Ett byte kan synas tydligt på elräkningen 

LED lampor förbrukar cirka 80-90 procent mindre energi jämfört med glödlampor eller halogenlampor, vilket gör att man drastiskt kan sänka sin förbrukning. Även om en LED lampa kostar mer att köpa in så tjänar man in det på att de håller betydligt längre jämfört med andra lampor. En LED lampa av hög kvalitet kan hålla upp till 50 000 timmar, jämfört med en vanlig glödlampa som i snitt håller ungefär 1000 timmar. Det gör stor skillnad på förbrukningen samtidigt som man inte behöver besvära sig med att byta lampor särskilt ofta. 

LED kan också vara ett bättre alternativ jämfört med andra energibesparande ljuskällor

Det finns även andra energisnåla lampor på marknaden, nackdelen med dem är dock att de ofta tar lite tid på sig innan de uppnår full ljusstyrka. Något som kan kännas väldigt frustrerande om man är stressad eller har ont om tid. En LED lampa däremot ger full belysning direkt och bidrar därmed inte till något extra stresspåslag.

Lampor i olika utföranden 

Hos LED Megastore finns lampor som kan passa hela hemmet, både inne och ute. Man finner lampor i olika storlekar och modeller med olika styrka och färg på ljuset. Det gör det enkelt att ersätta glödlampor och halogenlampor i bostaden mot energisnålare alternativ.