IVT-Värmepump i Stockholm

Värmepumpar från IVT passar vårt nordiska klimat bra då de klarar att leverera värme även vid riktigt låga temperaturer. Den finns också i många olika utföranden och modeller vilket gör att det går att få en IVT-värmepump till de flesta hus. 

De modeller som finns har olika sätt att ta tillvara på den solenergi som har lagrats i miljön runt omkring fastigheten. Det finns exempelvis IVT-värmepumpar för jord-, sjö-, och bergvärme. Sådant är till stor fördel när man sätter in en ny pump.

Vilken IVT-värmepump som passar huset och fastigheten bäst beror på vilka förutsättningar som finns i naturen runt huset, tomtens storlek, och hushållets konsumtion av värme och varmvatten.

Inte sällan finns det också flera värmepumpar från IVT som passar och då kan man exempelvis välja den som har lägst installationskostnad eller går snabbt att installera. Är det en IVT-värmepump för fritidshuset man är ute efter passar troligtvis luft/luftvärme bäst. Med en sådan värmepump kan man också kyla huset vid en värmebölja.

 

 

Bra om samma företag även kan sköta installation och service

Funderar man på att byta värmesystem och investera i en IVT värmepump i Stockholm lönar det sig att vända sig till ett företag som erbjuder en helhetslösning. Då gör de först en ordentlig analys av fastigheten och tittar på energibehovet och miljön utanför huset. Inte sällan kommer de också med förslag på förbättringar man kan göra för att spara ytterligare energi. 

Lyckas man sänka sin energiförbrukning genom att exempelvis tilläggsisolera klarar man sig troligtvis med en något mindre och billigare värmepump från IVT. Men man tjänar också snabbare in kostnaden för att byta värmesystem. 

Genom att använda sig av ett företag som IVT, som erbjuder totalentreprenad ser de till att värmepumpen installeras korrekt och kalibreras för att generera rätt mängd värme och energi till hushållet. Bra är att teckna ett kontrakt som innefattar regelbunden service.