En geoteknisk undersökning kan vara avgörande för husets stabilitet

En tomt kan se ut och kännas på ett sätt på ytan, men så fort man kommer ner ett par decimeter så kan det vara ett helt annat läge. Det gör att även om marken känns fast och stabil på ytan så kan en geoteknisk undersökning visa att det krävs åtgärder för att stabilisera tomten innan man börjar bygga. Därför är det klokt, och många gånger även ett krav, att göra en noggrann markundersökning innan byggstart.

Säkerställ en stabil grund med hjälp av geoteknisk undersökning

Även om det innebär en extra kostnad så är en geoteknisk undersökning i regel väl värd pengarna, eftersom man kan vara trygg med att huset får en så stabil grund som möjligt (så länge man följer rekommendationer och råd som kommer från de som utför markundersökningen). Struntar man i att ta reda på hur marken ser ut så kan det uppstå sättningsskador och andra problem som ger ödesdigra konsekvenser för konstruktionen. 

geoteknisk undersökning

Det är bättre att undvika problem istället för att behöva åtgärda dem i ett senare stadie

Handlar det om ett tak som på något sätt blivit fel så kostar det såklart att byta ut det, men det behöver inte ha speciellt stor inverkan på övriga huset. Handlar det däremot om att marken och grunden som huset står på inte är stabilt nog så kan det vara betydligt svårare att åtgärda problemet. Därför är det viktigt att göra rätt redan från början, innan huset står där.

Ett företag som utför noggranna markundersökningar, mätningar och analyser

Geogrund är ett företag med lång erfarenhet och expertkunskaper inom markundersökningar. Förutom dessa geotekniska undersökningar så kan de även hjälpa till med bland annat radonmätningar samt miljö- och vattenanalyser. Geogrund utför fältarbete och noggranna analyser som ger de bästa förutsättningarna för att man ska kunna välja en riktigt stabil grund till sitt hus.