Kunskap i kombination med lek och utomhusaktivitet

Kunskap i kombination med lek och utomhusaktivitet

Att på ett tidigt stadium lära sig skriva och läsa svenska och engelska är en stor fördel. Redan på förskolan är det bra att börja med det, för då vill barn som oftast lära sig nya och spännande saker och är därför lätt att motivera. Genom att blanda lek med kunskap lär de sig snabbt och tycker dessutom att det är roligt. I den åldern vill de lära sig så mycket som möjligt och med stolthet visa upp sina kunskaper.

På British Schools i Eskilstuna, ligger fokus på kunskap och att barnen ska tycka att det är roligt, meningsfullt och spännande att lära sig nya saker. Här börjar eleverna tidigt att lära sig läsa och skriva både på svenska och engelska efter egen mognad, samtidigt som de följer skolans läroplan. Genom lek som är helt på barnens villkor får de redan i förskolan lust att lära sig nya saker.

Eskilstuna skolor har två British Minis förskolor. En av dem är på Smaragdgården, som innehåller många tema-rum där allt från språkutveckling till skrivande, räknande och skapande tränas. Där finns också en stor gård med utrustning som uppmuntrar till lek för barn i alla ådrar. Här är det nära till stora naturområden dit barnen kan gå som en del i utomhuspedagogiken. Där har de 4 grupper i åldrarna 3-5 år.

Den andra British Minis förskola är på Rademachergatan och har 13 grupper i åldrarna 1-5 år. Här finns datorer, iPads och Smart boards med pedagogiska program att tillgå. Sedan finns det också British Junior som är en grundskola för årskurserna F-9, där de vill lära eleverna ”The Fine Art of Being Amazed” som är en inställning som eleverna har användning för hela livet.

På skolans hemsida kan du ansöka om en plats och även boka ett besök. Här har de också en lunchmeny för British Junior, där även vegetarisk mat finns att tillgå.